Nasza oferta

Zajmujemy się usługami, które najkrócej można określić jako zastosowania informatyki w poligrafii. Nasza oferta obejmuje między innymi:

Najbardziej cieszą nas zadania nietypowe, stawiające nam najwyższe wymagania. Nasze przywiązanie do tradycyjnych zasad rzemiosła drukarskiego i staranności wyłącza nas z wyścigu o najniższą cenę i najkrótszy termin. W zamian oferujemy życzliwą współpracę z klientem i daleko idącą troskę tak o formę, jak i o treść wspólnego dzieła.

Takie podejście powoduje, że podanie konkretnych cen staje się niestety niemożliwe – ceny muszą być ustalane indywidualnie, gdyż zależą od wielu czynników, których nie sposób ustalić bez dokładnego sprecyzowania zakresu usługi. Prosimy o kontakt – z chęcią odpowiemy na Państwa zapytania ofertowe.

BOP spółka cywilna
Bogusław Jackowski, Piotr Pianowski
al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk
tel. +48 58 553-46-59
e-mail: bop @ bop . com . pl