Wybor naszych prac

Album byl sobie gdansk

Firma BOP przygotowała do druku serię czterech albumów „Był sobie Gdańsk”, skanując i opracowując komputerowo kilka tysięcy zdjęć oraz wykonując montaż i naświetlenia. Kontynuacją serii albumów był przygotowywany przez firmę BOP kwartalnik „Był sobie Gdańsk” (ukazało się sześć numerów).

Kwartalnik byl sobie gdansk


Przeglad Polityczny

Od kilku lat przygotowujemy do druku kwartalnik „Przegląd Polityczny”, wydawany przez Fundację Liberałów. Wykonujemy też skład i druk opracowań z serii „Transformacja Gospodarki” dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową; do tej pory z naszych rąk wyszło przeszło czterdzieści zeszytów.

Transformacja Gospodarki