Nasze narzedzia

Bazujemy na wysokiej jakości oprogramowaniu swobodnym, dostępnym bezpłatnie, przy czym należy podkreślić, że swoboda bezpłatnego rozpowszechniania nie oznacza zrzeczenia się praw autorskich -- szczegóły konkretnych licencji można znaleźć w dokumentacjach. Oprogramowanie, z którego korzystamy (i które współtworzyliśmy), dostępne jest na stronie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX GUST.

Naszym podstawowym narzędziem pracy jest system TeX/METAFONT autorstwa Donalda Ervina Knutha, profesora Uniwersytetu Stanforda. Nie wyobrażamy sobie jednak pracy bez połączenia TeX-a z PostScriptem. Połączenie takie jest możliwe dzięki sterownikowi DVIPS Tomasa Rokickiego i Ghostscriptowi (interpreterowi PostScriptu firmy Aladdin Enterprise). W wielu zastosowaniach niezastąpiony okazał się także program AWK (w implementacji GNU) do wsadowego przetwarzania plików tekstowych.

Bardzo ważnym etapem przystosowania TeX-a do składania polskich tekstów było stworzenie przez Marka Ryćko i Bogusława Jackowskiego przy współpracy Hanny Kołodziejskiej pakietu MeX (luty, 1992). Do powstania pakietu przyczyniła się firma MacroSoft, której pracownikami byli w tym czasie autorzy pakietu. Prac nad polską wersją fontów TeX-owych doglądał nieżyjący już znany polski typograf pan Roman Tomaszewski.