Informacja o firmie

Firma BOP to studio komputerowe, zajmujące się składem tekstów, grafiką, typografią i dziedzinami pokrewnymi. Jego trzon stanowi grupa osób z dużym doświadczeniem w dziedzinie komputerowego przygotowywania publikacji:

Firmę BOP założyli w roku 1993 Bogusław Jackowski i Piotr Pianowski, mający wówczas za sobą pięć lat doświadczeń w dziedzinie komputerowego składu tekstów.

Głównym nurtem działalności firmy są książki i periodyki, poczynając od opracowań naukowych i technicznych po wydawnictwa albumowe. Publikacje, którym stawiane są specjalne wymagania – techniczne, jakościowe itp. – są szczególnie mile widziane.

Firma podejmuje także nietypowe zadania, takie jak na przykład przygotowanie specjalnego zestawu fontów do publikacji multimedialnych (encyklopedia i słownik języka polskiego), czy opracowanie linii technologicznej tworzenia dokumentacji oprogramowania dla dużej firmy software'owej.

Wiele prac jest realizowanych przez firmę BOP we współpracy z uznanymi fachowcami w dziedzinie redakcji językowej i technicznej, korekty, oprawy plastycznej i innymi.

Osoby związane z firmą są autorami wielu publikacji dotyczących składu tekstu i grafiki komputerowej. Niektóre z tych prac zostały uhonorowane głównymi nagrodami na konferencjach międzynarodowych.

W ramach działań podejmowanych przez GUST – Polską Grupę Użytkowników Systemu TeX firma BOP aktywnie uczestniczy w rozwoju oprogramowania swobodnego public domain wspomagającego skład komputerowy. Warto nadmienić, że Bogusław Jackowski został w roku 1995 członkiem honorowym stowarzyszenia GUST.

Oprogramowanie tworzone przez BOP cieszy się uznaniem wielu użytkowników, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Za polonizację systemu TeX Bogusław Jackowski (wraz z Markiem Ryćko) otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego na targach SOFTARG w roku 1992.

BOP spółka cywilna
Bogusław Jackowski, Piotr Pianowski
al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk
tel. +48 58 553-46-59
e-mail: bop @ bop . com . pl